News not found!

हे जरुर वाचा

आपण राहातो ते घर, भोवतालचा परिसर, आपलं गाव सुंदरच असलं पाहिजे असा आपल्यापैकी कितीजणांचा हट्ट असतो? स्वच्छ तर असलंच पाहिजे, पण सुंदरही असायला हवं. ‘सुंदर’ म्हणजे नेमकं काय? शाळेत गणित, इंग्रजी शिकवतात, इतिहास, भूगोल शिकवतात, पण आपलं जगणं सुंदर...

‘मामाच्या घरी येऊन’ - ‘ज्या’
माझ्या मुलीनं ओळ पुरी केली.
‘तूप रोटी खाऊन’ - ‘ज्या’
‘तुपात पडली’ - ‘आजी!’

माशीच्या ऐवजी आजीला तुपात पाडून वर ही ही करून हसलीसुद्धा! आपण काहीतरी गंमत केली हे समजून सव्वा वर्षांच्या सूनृतानं मग...

स्त्री- पुरुष समानतेविषयी पतिपत्नींमध्ये एकमत असल्यास त्या दिशेने मुलांना वाढविणे सोपे जाते. सुदैवाने माझे व वसंतचे या बाबतीत सुरुवातीपासूनच मतैक्य आहे. आमच्या अनूच्या जन्मानंतर जेमतेम वर्षाच्या आतच माधवचा जन्म झाला. मुलगा जन्माला आला म्हणून...

आपण स्वातंत्र्यप्रेमी, लोकशाही, समतेची मूल्ये मानणारे पालक आहोत. ती दैनंदिन जीवनात आचरणात आणताना सत्ता, सत्तास्थाने वा सत्ता वापरून कार्यभाग साधणे याकडे साशंक नजरेने, काहीशा नकारात्मक भूमिकेतून बघत असतो. त्याचवेळी मुलांचे पालक म्हणून निसर्गतःच...

लिहिण्याची भाषा

देवनागरी / मराठी
Roman / English
F12 बटणाने भाषा कुठूनही बदलता येते...