News not found!

शिक्षक प्रशिक्षण

खेळघरामधे लोकशाही पद्धतीने निर्णय व्हावेत म्हणून दर गुरुवारी २ ते ३ तासांची बैठक असते. सर्व गटांच्या कामाचे आळीपाळीने सादरीकरण आणि त्यावरील चर्चा इथे होते. याला जोडून अभ्याससत्रांची आखणी होते.

कधी एखाद्या पुस्तकावर किंवा विषयावर चर्चा होते. कधी कधी बाहेरून त्या विषयातल्या तज्ञांनाही आमंत्रण दिले जाते. २-३ दिवसांची सलग कार्यशाळा, शैक्षणिक सहलीही होतात. कर्ता करविता, टीचर, अवेही - संगतीचे संच, IHMP (Institute of Health Management Pachod) ची जीवन कौशल्ये अशा अनेक पुस्तकांचा अभ्यास या गटात झाला.

तसेच गणित, इतिहास, भाषा नकाशाची, बजेटिंग, रिपोर्ट रायटींग, इ. विषयांवर विषयतज्ञांची सत्रे झाली. तर जेन साहींची सीता स्कूल, ग्राममंगल (ऐना), अक्षरनंदन, निर्माण, open space अशा ठिकाणी शैक्षणिक सहली योजल्या होत्या.