News not found!

शिक्षणमित्र.in

www.shikshanmitra.in

ही शैक्षणिक वेबसाईट प्रशांत क-हाडे या चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्राथ.शिक्षकाने संगणकाचे कोणतेही तांत्रिक प्रशिक्षण न घेता तयार केली आहे. ही साईट जुलै 2014 ला सुरू झाली, डिसेंबर 2014 पर्यंत अवघ्या 6 महीण्यात 3,00,000 ( तीन लाख) पेक्षा अधिक भेटी झालेल्या आहेत.

संकेतस्थळाची माहिती

Comments

Reply to comment | पालकनीती परिवार

One frequent misunderstanding about these models is the fact
that most combos include an equal potential
for reaching the goldmine.

My webpage - No Deposit Bonus

लिहिण्याची भाषा

देवनागरी / मराठी
Roman / English
F12 बटणाने भाषा कुठूनही बदलता येते...