News not found!

दिवाळी २००७

Magazine Cover

आजच्या भोवंडून टाकणार्या बदलांच्या वेगामध्ये ‘थांबून विचार करायला’ सवड काढणं कठीण जातं. पण स्वतःच्या विचारांना, जगण्याला आकार देता येण्याच्या क्षमतेमुळेच आपण ‘माणूस’ बनलो आहोत. त्यामुळे ‘थोडं थांबून, स्वतःला तपासून पाहण्यास’ तसं म्हणाल तर पर्यायही नाही. ह्या प्रक्रियेत नेहमी आपल्याबरोबर ठेवावा असा हा अंक ! अंक तयार होण्याच्या प्रक्रियेत अनेकांचा हातभार लागला.
त्या सर्वांचे, विशेषतः आमच्या जाहिरातदारांचे आणि ‘प्रयास’ मधील सर्व सहकार्यांचे
मनापासून आभार.

लिहिण्याची भाषा

देवनागरी / मराठी
Roman / English
F12 बटणाने भाषा कुठूनही बदलता येते...