News not found!

मासिकाबद्दल

Palakniti Logo.jpg

आपल्या सभोवतीच्या अनेक मुलांचे- त्यात आपलं मूलही आलंच, आपण पालक असतोच हे पालकपण समजदारपणे निभावत भद्रतेच्या वाटेवर आत्मविश्वासानं पाऊल टाकताना आपल्याला विचार करावाच लागतो. ह्या वाटेवर शिस्त, शिक्षा, स्पर्धा, आनंदशिक्षण, गुणवत्ता, लैंगिकतेची समज, इ. अनेक निसरड्या जागा आहेत. त्यांचा विचार तहान लागल्यावर नाही तर आधीपासूनच करायला हवा, पालकपण निभावताना साथीला असलेलं हितगुज करणारं हे मासिक आहे.