News not found!

गटाची ओळख

पा ल क नी ती प रि वा र

विश्वस्त मंडळ
• डॉ. विनय कुलकर्णी
• डॉ. संजीवनी कुलकर्णी
• रमेश धनोकर
• नीलिमा सहस्रबुध्दे
• शुभदा जोशी
• वंदना कुलकर्णी
• प्रियंवदा बारभाई

खेळघराच्या निर्णय प्रक्रियेमधे सहभागी असणार्‍या व्यक्ती:
• शुभदा जोशी
• सुमित्रा मराठे
• ज्योती घोगरे
• ज्योती कुदळे
• नीलिमा सहस्रबुध्दे
• प्रियंवदा बारभाई

पालकनीती मासिक संपादक
• संजीवनी कुलकर्णी

संपादक मंडळ
• नीलिमा सहस्रबुध्दे
• शुभदा जोशी
• प्रियंवदा बारभाई
• प्रीती केतकर
• वंदना कुलकर्णी